کامبیز فرقاندوست حقیقی


مشخصات فردی

•   نام و نام خانوادگی: کامبیز فرقاندوست حقیقی
•   نام پدر: غلامرضا
•   متولد: 19/8/1326 – تهران

مدارک تحصیلی و رشته های مربوط

•   دکترای مدیریت (با تأکید بر حسابداری) – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تحصیلات تکمیلی و تحقیقات عالی – تهران، 1373.
•   فوق لیسانس مدیریت بازرگانی – مرکز مطالعات مدیریت ایران(ICMS) – تهران ،1355.
•   لیسانس حسابرسی – مؤسسه عالی حسابداری – تهران، 1350.


فهرست کتابها

•   " نظام حسابداری و حسابرسی در 28 کشور جهان" ، نشریه شماره 34 سازمان حسابرسی، شهریور 1361 (همکاری با مدیریت تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی. این همکاری به صورت آنچه در مقدمه کتابها و نشریات مربوط انعکاس یافته، قابل احراز می باشد). تصویر روی جلد
•   " دستورالعمل حسابرسی طرح های عمرانی" (کار مشترک با چند تن از مدیران سازمان حسابرسی)، نشریه شماره 115 سازمان حسابرسی، جلدهای 1 و 2، اسفند 1376. تصویر روی جلد
•   " استانداردهای خدمات حسابداری و بررسی صورتهای مالی" (بیانیه های AICPA)، نشریه شماره 119 سازمان حسابرسی، مهر 1377 (از کتابهای راه یافته به مرحله نهایی هفدهمین دوره کتاب سال). تصویر روی جلد
•   حسابرسی کامپیوتری - نشریه شماره 148 سازمان حسابرسی، 1380. تصویر روی جلد
•   " اوزان و مقادیر در ایران باستان" ، تهران، انتشارات کوهسار، 1385. تصویر روی جلد
•   کاربرد فناوری اطلاعات در کنترل های داخلی - نشریه شماره 181 سازمان حسابرسی، 1385. تصویر روی جلد
فهرست مقالات و کارهای تحقیقاتی
•   داوری طرح¬های تحقیقاتی در زمینه مدیریت حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی.
•   عضو گروه علمی تخصصی مدیریت و حسابداری در بررسی و تعیین صلاحیت علمی متقاضیان عضویت در کادر هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی از سال 1376 تا پایان دی 1380.
 
1.   کار تحقیقی گروهی به زبان انگلیسی “Cost & Profit of Broiler Poultry in Iran”   (چاپ نشده است).
2.   رضایت از كار، مجله تخصصي حسابرس، 1356.
3.   تعریف دقيق¬تري براي حرفه حسابداري، مجله تخصصي حسابرس،  1356.
4.   چگونه اقتصادي بودن و كارآيي سيستم¬هاي كامپيوتري را حسابرسي كنيم، مجله تخصصي حسابرس، شماره هشتم، سال دوم، 1357.
5.   خسته نباشيد و مواردي نظير آن، نشريه چرتكه، شماره 4، دی1360.
6.   استانداردهاي بين¬المللي حسابداري، نشريه چرتكه، سال اول، شماره 4، دی 1360.
7.   پيشنهادي در مورد تعاوني¬هاي محلي، روزنامه كيهان، شماره 12216، 7 مرداد 1363.
8.   پيشنهادي در مورد آموزش حسابداري در سطح دانشگاهي، روزنامه كيهان، شماره 12270، 10 مهر 1363.
9.   پيشنهادي در باره مترو، روزنامه كيهان، شماره12323، 5 آذر 1363.
10.   برگزاري سمينار خودروي ملي چقدر ضروري بود؟، روزنامه كيهان، شماره 14067 ، 15آذر 1369.
11.   درد دل با شهرداري، روزنامه كيهان، شماره 14126، 2 اسفند 1369.
12.   مسئوليت حسابرسان در زمينه روابط و معاملات با اشخاص وابسته (کار مشترک با خانم للی یوحنا)، مجله حسابدار، سال هشتم، شماره اول و دوم، ارديبهشت 1371.
13.   قضاياي اداري: سازمان مناسب براي مؤسسه بزرگ حسابرسي، فصلنامه مطالعات مديريت 7، شماره دوم، دوره دوم، تابستان 1371.
14.   وظايف حسابرسان و واحد گزارشگر در زمينه افشاء معاملات با اشخاص وابسته (کار مشترک با خانم للی یوحنا)، مجله حسابدار، سال هشتم، شماره پنجم و ششم، مهر 1371.
15.   استانداردهاي بين¬المللي حسابداري، افشاء معاملات اشخاص وابسته (متن پيشنهادي كميته بين¬المللي استانداردهاي حسابداري براي اظهارنظر) (کار مشترک با خانم للی یوحنا)، مجله فصلنامه علمی و پژوهشی بررسی¬های حسابداری، سال اول، شماره 3، بهار 1372.
16.   انقلاب در تفكر حسابداري و مفهوم ابرتئوري، مجله فصلنامه علمي و پژوهشي بررسي¬هاي حسابداري، سال اول، شماره چهارم، تابستان 1372.
17.   سازمان¬هاي بزرگ اداري و اسلام، فصلنامه مطالعات مديريت، شماره 10 و 11، تابستان و پاييز 1372.
18.   اقتصاد و حسابداري، دوقلوهاي ناسازگار (کار مشترک با آقای دکتر علی ثقفی)، مجله فصلنامه علمي و پژوهشي بررسي¬هاي حسابداري، سال دوم، شماره پنجم، پاييز 1372.
19.   نظري به دو اصل پيشنهادي تازه در حسابداري، مجله حسابدار، شماره هفتم و هشتم، تير 1373.
20.   وضعيت بيمه¬اي هر كس را سالي يك بار به او گزارش كنيد، روزنامه آتيه، شماره 34، ارديبهشت 1374.
21.   حسابرسي كامپيوتر- حسابرسي سيستم¬هاي كامپيوتري استفاده از كامپيوتر به عنوان يك ابزار حسابرسي، مجله دانش حسابرسي، شماره ، 1374.
22.   وظايف حسابرسان در زمينه معاملات اشخاص وابسته (کار مشترک با خانم للی یوحنا)، مجله حسابدار، شماره ، دي 1374.
23.   معاملات اشخاص وابسته (رهنمودهايي براي قضاوت) (کار مشترک با خانم للی یوحنا)، مجله حسابدار، شماره 112، اسفند 1374.
24.   نگاهي به كنترل¬هاي داخلي در محيط¬هاي كامپيوتري - مجموعه مقالات شماره (4)، مجله حسابرس، تابستان 1375.
25.   معاملات با اشخاص وابسته (کار مشترک با خانم للی یوحنا)، مجله حسابدار، سال 11، شماره 115، آبان 1375.
26.   دو پيشنهاد براي تحقيق، مجله حسابدار، شماره 116، آبان 1375.
27.   آموزش از طريق طرح قضاياي مديريتي، مجله مديريت، شماره 22، پاييز 1375.
28.   دو پيشنهاد براي تحقيق، مجله حسابدار، شماره 118، اسفند 1375.
29.   استانداردهاي حسابرسي كامپيوتري - مجموعه مقالات شماره (5)، مجله حسابرس، تابستان 1376.
30.   صورت گردش وجوه نقد از ديدگاه تئوري (کار مشترک با آقای عباس وفادار)، مجله فصلنامه علمي و پژوهشي بررسي¬هاي حسابداري، شماره 20 و 21، تابستان و پاييز 1376.
31.   دو پيشنهاد براي تحقيق، مجله حسابدار، شماره 123، دی  1376.
32.   استفاده از چند رسانه¬اي¬ها (کار مشترک با آقای جواد هروی)، مجله حسابدار، شماره 126، تير 1377.
33.   بازارهاي جانبي بورس (مقاله پذيرفته شده و ارائه شده به شكل پوستر در نهمين كنفرانس سياست¬هاي پولي و ارزي) (کار مشترک با آقای علی نقی اصغری)، ارديبهشت 1378.
34.   حسابرسي در محيط¬هاي رايانه¬اي (کار مشترک با آقای محمودرضا رهبر)، مجله حسابدار، سال سیزدهم، شماره 131، تير 1378.
35.   بررسي كاستي¬هاي مقررات تعيين حسابرس معتمد بورس، روزنامه جهان اقتصاد، شماره، 10 مرداد 1378.
36.   تغيير حسابرس، بايدها و نبايدها، روزنامه جهان اقتصاد، سال هفتم، شماره 1527، 24 شهريور 1378.
37.   حسابرسي كامپيوتري: ارتقاي كيفيت يا حفظ ظاهر، مجله حسابرس، سال اول، شماره 4 و 5، پاييز و زمستان 1378.
38.   ميزگرد تكنولوژي اطلاعاتي و نقش آن در گزارشگري مالي، مجله حسابرس، سال اول، شماره 4 و 5، پاييز و زمستان 1378.
39.   سيستم¬هاي تبادل الكترونيكي داده¬ها و حسابرسي رايانه¬اي (EDI ) (پنجمين سمينار سراسري حسابداري)، مجله حسابدار، سال چهاردهم، شماره 134، دي 1378.
40.   فرآيند تصميم¬گيري: بررسي پديده Function Fixation بر فرآيند تصميم¬گيري استفاده¬كنندگان اطلاعات حسابداري (مقاله پذيرفته شده و ارائه شده به شكل پوستر در اولين كنفرانس بين¬المللي علوم شناختي) (کار مشترک با آقای محسن اصغرپور)، 1 تا 3 اسفند 1379.
41.   نوآوري، مجله كارآفرين، شماره 4 و 5، اسفند 1379.
42.   مديريت نوآوري، مجله كارآفرين، شماره 7، تير 1380.
43.   سودمندی گزارشگری ارزش افزوده (کار مشترک با آقای بهمن بنی¬مهد)، مجله اقتصاد و مدیریت، شماره 50 و 51، پاییز و زمستان 1380.
44.   عوامل اساسي در تعيين قيمت سهام (کار مشترک با خانم ثریا یاری)، مجله بورس، شماره 33، آبان 1381.
45.   شيوه¬اي نو براي تعيين قيمت سهام (کار مشترک با خانم ثریا یاری)، مجله بورس، شماره 34، بهمن  1381.
46.   ارزش صورت ارزش افزوده (کار مشترک با آقای بهمن بنی¬مهد)، مجله حسابدار، سال هفدهم، شماره 148، 1381.
47.   هشدار درباره شركت¬ها، مجله حسابرس، سال چهارم، شماره 18، بهمن و اسفند 1381.
48.   از صورت گردش وجوه نقد خود چقدر اطلاع داريد؟، مجله كارآفرين، شماره 20، ارديبهشت و خرداد 1382.
49.   سيستم تازه را بيازماييد، مجله كارآفرين، شماره 26 و 27، دي و بهمن 1382.
50.   استاندارد جديدي براي مديريت ايمني اطلاعات، مجله حسابرس، سال پنجم، شماره 22، زمستان 1382.
51.   كاربرد سيستم¬هاي هوشمند در حسابرسي (کار مشترک با خانم رزیتا صالحی)، مجله تجارت الكترونيك و رايانه، شماره 16، اسفند 1383.
52.   سيستم¬هاي خبره و ارزيابي كنتر¬ل¬هاي داخلي (کار مشترک با خانم رزیتا صالحی)، مجله حسابدار، شماره 166، شهريور 1384.
53.   اهميت شناخت پايگاه اطلاعاتي غيرمتمركز و يا توزيع شده در حسابرسي (کار مشترک با خانم مریم صلاحی¬نژاد)، مجله تجارت الكترونيك و رايانه، شماره 20، آذر 1384، ص46.
کاربرد شبکه¬های عصبی در حسابرسی (کار مشترک با خانم دکتر مهناز ملانظری و آقای مسعود یزدانی)، شماره 29، آذر 1384.
54.   چگونگی داوری سرمایه¬گذاران در مورد میزان قابلیت اتکاء اطلاعات افشا شده توسط مدیریت (کار مشترک با خانم مینو منصورزارع)  - مجله دانش و پژوهش حسابداری، سال اول، شماره 2، پاییز 1384.
55.   میزگرد مدیریت مالی، مجله مشاور مدیریت، شماره 8، آذر و دی 1384.
56.   دفترداری سه طرفه و تکانه سود (کار مشترک با خانم مینو منصورزارع)، مجله حسابدار رسمی، فصلنامه تحلیلی جامعه حسابداران رسمی ایران، سال دوم، شماره 7، زمستان 1384.
57.   آثار كامپيوتر بر حسابرسي(قسمت اول)، مجله تجارت الكترونيك و رايانه، شمار¬ه 23، ارديبهشت 1385.
58.   آثار كامپيوتر بر حسابرسي(قسمت دوم)، مجله تجارت الكترونيك و رايانه، شمار¬ه 24، تیر  1385.
59.   حسابداری واحدهای بهره¬برداری تجاری باغات مثمر (ارزیابی یک تکنیک ترویجی) (کار مشترک با آقای عسگر پاک¬مرام)، مجله جهاد (ترویج کشاورزی و توسعة روستایی - ماهنامه علمی، اجتماعی، اقتصادی)، شماره 272، سال بیست و ششم، مرداد و شهریور 1385.
60.   حسابرسی مستمر، کشف یک مفهوم، مجله حسابرس، سال هشتم، شماره 30، زمستان 1385.
61.   بررسی عوامل لغو مالیات بر مجموع درآمد و امکان سنجی برقراری مجدد آن و تعیین مکانیزم وضع مالیات بر مجموع درآمد (کار مشترک با آقای رسول یاری) – فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی (ویژه نامه مالیات)، شماره اول، بهار 1386.


سوابق تدریس و عناوین درسی مربوط در سایر مراجع و مؤسسات آموزشی عالی

1.   انستیتو تکنولوژی تهران (آمار و حسابداری) – از سال 1357 الی 1358 – حسابداری دولتی و حسابداری صنعتی.
2.   مرکز تربیت معلم – خدمات تهران – از سال 1358 الی 1359 – دروس عمومی حسابداری و حسابرسی.
3.   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد جنوب – از سال 1366 الی 1371 – اصول حسابداری.
4.   دانشگاه امام صادق (ع) – دانشکده معارف اسلامی و مدیریت – از سال 1371 الی 1373 – اصول حسابداری 1 و 2 و اصول حسابرسی.
5.   دانشگاه امام صادق (ع) – دانشکده اقتصاد – سال 1371 – اصول حسابداری.
6.   مؤسسه عالی آموزش انفورماتیک ایران – سال 1374 – حسابداری.
7.   دانشکده امور اقتصادی و دارایی – از سال 1373 الی 1374 – آشنایی و کار با برنامه های از پیش نوشته شده مالی.

حسابرسی کامپیوتری

8.   
9.   دانشکده امور اقتصادی و دارایی – از سال 1371 الی 1380 – آشنایی با حسابرسی کامپیوتری. تدریس این درس برای اولین بار در ایران ومنحصراً توسط اینجانب صورت گرفته است. از سال 1380 با آموزش یکی از دانشجویان مستعد فوق لیسانس، این کلاس به استاد آموزش دیده واگذار شده است.
10.   مؤسسه علوم بانکی – از سال 1374 الی 1378 – حسابرسی کامپیوتری.

سطوح بالاتر از لیسانس
1.   مؤسسه علوم بانکی – 1376 – تئوری حسابداری.
2.   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – سال 1376 – حسابداری برای مدیران اجرایی.
3.   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – از سال 1377 – حسابرسی پیشرفته.
4.   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – از سال 1378 – مدیریت سرمایه گذاری ها.
5.   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – از سال 1378 – مسایل جاری در حسابداری.
6.   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – از سال 1379 – سیستمهای اطلاعاتی حسابداری.
7.   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – از سال 1379 – بررسی موارد خاص در حسابداری.
8.   دانشگاه آزاد اسلامی – واحد علوم و تحقیقات – از سال 1380 – سیستمهای اطلاعاتی مدیریت.

حسابرسی کامپیوتری
9.   دانشگاه آزاد اسلامی – دوره دکتری – سال 1375 – حسابرسی کامپیوتری.
10.   دانشگاه علوم و فنون مازندران – سال 1374 – حسابرسی کامپیوتری.
11.   دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) – از سال 1380 الی 1383 – سیستم های اطلاعاتی حسابداری.
12.   دانشگاه الزهرا – سال 1383 - سیستم های اطلاعاتی حسابداری.

سوابق تدریس و آموزشهای حین خدمت در مراجع گوناگون و حرفه ای
1.   واحد آموزش و تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی – مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه (سازمان حسابرسی فعلی) – از سال 1360 که تا کنون ادامه دارد. دروس عمومی حسابداری و حسابرسی برای سطوح مختلف کارکنان سازمان حسابرسی به صورت آموزشهای حین خدمت.
2.   سازمان تعاون کشور – از سال 1362 الی 1363 – اصول حسابداری.

حسابرسی کامپیوتری
3.   مؤسسه حسابرسی مفید راهبر – تهران - از سال 1373 الی 1374 – حسابرسی کامپیوتری (دو دوره همراه با پیاده کردن نسبی حسابرسی کامپیوتری).
4.   سازمان حسابرسی – تهران – سال 1375 (دو دوره) – حسابرسی کامپیوتری برای مدیران سازمان حسابرسی.
5.   سازمان حسابرسی – دفتر تبریز – حسابرسی کامپیوتری (چهار دوره همراه با پیاده کردن نسبی حسابرسی کامپیوتری).
6.   سازمان حسابرسی – تهران – فروردین و اردیبهشت 1379 – حسابرسی کامپیوتری برای کارکنان واحد حسابرسی کامپیوتری سازمان حسابرسی.
7.   سازمان حسابرسی – تهران – 1379 – ایجاد واحد حسابرسی کامپیوتری و آموزش حسابرسی کامپیوتری به همکاران واحد مزبور (دو دوره فشرده).
8.   دانشگاه آزاد اسلامی – اراک – از سال 1383 - درس حسابرسی کامپیوتری.
9.   دانشگاه آزاد اسلامی – بروجرد – سال 1384 - درس حسابرسی کامپیوتری.
10.   دانشگاه آزاد اسلامی – مرودشت – سال 1385 – درس حسابرسی کامپیوتری.
محل اصلی تدریس فعلی و عناوین درسی مربوط (عضو هیأت علمی نیمه وقت) دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی
1.   تئوری حسابداری 1 و 2 – از سال 1374.
2.   سیستمهای اطلاعاتی حسابداری – از سال 1377.
3.   حسابرسی پیشرفته – از سال 1379.
4.   بررسی موارد خاص در حسابداری – از سال 1382.
5.   مسایل جاری در حسابداری – از سال 1382.

پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا
استاد راهنما:
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی
1.   بررسی لزوم تهیة صورت های مالی میان دوره ای توسط شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تأثیر آن بر نوسانات قیمت سهام شرکت های مزبور – بهرام همتی، 1375.
2.   موارد گزارشگری بازرس قانونی در خصوص عدم رعایت مفاد اصلاحیة قانون تجارت و علل و آثار آن در شرکت های سهامی غیربودجه ای – مجتبی غلامی، 76/1375.
3.   تهیة یک گزارش امکان سنجی برای تدوین نرم افزار حسابرسی کامپیوتری در ایران – سید مسعود عرب زاده، 1376.
4.   بررسی بازارهای جانبی بورس و نیازسنجی بازار سهام در ایران به شکل گیری آن – علی نقی اصغری، 1376.
5.   بررسی حداقل اطلاعات مالی مورد نیاز استفاده کنندگان جهت ارائه در یادداشت های همراه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – رامین جهانگیری، 76/1375.
6.   ارائه الگوی استاندارد قیمت تمام شدة محصولات کشاورزی (سیب درختی و انگور) – علی کرامتی فرهود، 76/1375.
7.   کاربرد حسابداری و حسابرسی در بخش تعاون و شرکت های تابعه با ارائة الگوی نمونة کاربردی – عسگر آقامحمدپور، 76/1375.
8.   بررسی تأثیر سیستم حسابداری سنجش مسئولیت بر قیمت تمام شده و سود خالص – محمدرضا نصراصفهانی، 76/1375.
9.   انگیزة مدیران در انتخاب روش های اجرای حسابداری، فرصت طلبی است یا کارآیی – محمدحسین کسمایی میرمیران، 76/1375.
10.   بررسی تأثیر پدیده تثبیت کنشی (Function Fixation) بر فرآیند تصمیم گیری افراد استفاده کننده از اطلاعات حسابداری – محسن اصغرپور، 77/1376.
11.   نگرشی فلسفی بر حسابرسی – محمد مرادی، 78/1377.
12.   روش های داوری در حسابداری – محسن آمون، 78/1377.
13.   بررسی اثر افزایش سرمایه بر حجم معاملات و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار – محمد وفادار، 78/1377.
14.   بررسی ضرورت استقرار سیستم جامع حسابداری کنترل اموال ماشین آلات و تجهیزات در شرکت ملی نفت ایران – پیروز منجزی، 78/1377.
15.   بررسی ضرورت ایجاد و بکارگیری پایگاه های اطلاعاتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری ایران – احمد مستجابی، 78/1377.
16.   بررسی ارائه صورت ارزش افزوده در گزارشگری مالی ایران – بهمن بنی مهد، 78/1377.
17.   موانع توسعه سیستم های کامپیوتری حسابداری در شرکت های بیمه – حمیدرضا شماخی، 79/1378.
18.   بررسی عوامل نارسائی اطلاعات حسابداری در مدل های تصمیم گیری استفاده کنندگان و ارائه راهکارهای کارآ جهت بهینه کردن استفاده از اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری – رامین جعفری علمداری، 79/1378.
19.   بررسی امکان ارائه نرم افزار حسابرسی برای ایران – داریوش روحی، 1379.
20.   ارائه متدی جهت تعیین قیمت سهام (ارزیابی سهام) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – ثریا یاری، 80/1379.
21.   نگرشی محدود به مبانی نظری استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در اسلام – علیرضا زند بابارئیسی، 80/1379.
22.   بررسی شرایط لازم برای بکارگیری روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تولید شمش آلومینیوم در ایران (کارخانه تولید آلومینیوم ایران ایرالکو و مجتمع تولید آلومینیوم المهدی) – محمدرضا حسن پور، 1379.
23.   حسابرسی عملکرد مدیریت و تأثیر آن در بهره وری و بهای تمام شده محصول – غلامرضا باب الحوائجی، 80/1379.
24.   نحوه افشای معاملات اشخاص وابسته در شرکت های تجاری ایران و تأثیر آن بر اقتصاد کشور – یوسف افضل خانی، 81/1380.
25.   بررسی چگونگی تدوین چارچوب نظری حسابداری با اتکاء به مبانی اسلامی – علیرضا محمد نظامی، 81/1380.
26.   بررسی محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده در مقایسه با سود و وجه نقد حاصل از عملیات – علی اکبر شهریاری، 1381.
27.   بررسی امکان ارائه یک نرم افزار حسابرسی تحت سیستم های عامل گرافیکی برای ایران – جواد خانی، 82/1381.
28.   ارائه یک نرم افزار آموزشی CBT برای آموزش حسابرسی کامپیوتری – مهدی رئیسیان، 82/1381.
29.   بررسی تازه ای بر مبانی نظری استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی در اسلام – مسعود معدنچی، 83/1382.
30.   تعیین تعداد هر نوع از سهام تشکیل دهنده پورتفولیو (بدره) به منظور بهینه کردن سود پورتفولیو (بدره) در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – محمد زیارتی، 83/1382.
31.   بررسی سیستم های حسابداری بهای تمام شده محصول در واحدهای تولیدی و بسته بندی خشکبار صادراتی و ارائه الگوی مناسب (کشمش آفتابی، سبزه تیزآبی و انگوری) – عسگر پاک مرام، 83/1382.
32.   بررسی موانع اجرایی حسابرسی سیستم های کامپیوتری در صنعت بیمه از دیدگاه حسابرسان سازمان حسابرسی – حمید کردمیری، 1383.
33.   بررسی موانع بکارگیری سیستم های پشتیبان تصمیم گیری و خبره در حسابرسی مستقل – رزیتا صالحی، 1384.
34.   چگونگی محاسبه استهلاک آبزیان مولد و تأثیر آن بر روی قیمت تمام شده ماهی – علیرضا رحیم زاده گللو، 84/1383.
35.   بررسی تحلیلی اثربخشی حسابرسی کامپیوتری در شرکت ملی نفت ایران – حمیدرضا عجمی،84/1383.
36.   اهداف گزارشگری مالی با مبانی اسلامی – قاسم جمیلی دینه کبودی، 1384.
37.   بررسی عوامل لغو مالیات بر جمع درآمد و امکان سنجی برقراری مجدد آن و تعیین مکانیزم وضع مالیات بر جمع درآمد – رسول یاری گورچین قلعه، 1384.
38.   بررسی روش کاربردهای تحلیلی در ارزیابی ریسک تحریف صورت های مالی (تقلب مدیریت) – فرید برواری، 1385.
39.   بررسی شناخت جامعه ایران از REA و نقش آن در آموزش سامانه های اطلاعاتی حسابداری در دانشگاه های ایران – مهری قرائت خیابان، 1385.
40.   بررسی رعایت استانداردهای حسابداری در ایران و دلایل عدم بکارگیری بخش هایی از استانداردها توسط واحدهای اقتصادی – سلیمان سراج، 1385.
41.   گزارش ارزیابی مدیریت از کنترل های داخلی و بررسی سودمندی گزارشگری برون سازمانی آن در ایران – محمد قربانی، 85/1384.
42.   ارائه الگوی سامانه هزینه یابی بر مبنای فعالیت در مجتمع مس سرچشمه – امیر فیاضی، 1386.
43.   بررسی عوامل کمک کننده به حسابرسی گزارش های ارائه شده در محیط زبان گزارشگری مالی قابل توسعه (XBRL) – فیروز فریور لیلان، بهار 1386.

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
44.   . بررسی نقش کنترل های داخلی در محیط پایگاه های اطلاعاتی غیرمتمرکز و یا توزیع شده – مریم صلاحی نژاد، 82/1381.

دانشگاه آزاد اسلامی – مشهد
45.   بررسی عوامل مؤثر در توسعه حسابرس کامپیوتری در ایران – علیرضا صنعتی آراسته، 1378.

دانشگاه علامه طباطبایی – دانشکده حسابداری و مدیریت
46.   بررسی عوامل بازدارنده استفاده از کامپیوتر در حسابرسی – هاشم عجمی، 78/1377.

دانشگاه امام صادق
47.   بررسی اثربخشی گزارشات حسابرسی مالی در وضعیت گزارشگری مالی شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس تهران – محمدحسین ابراهیمی سروعلیا، 78/1377.
48.   شناسایی موانع قانونی و اجرایی موجود در هیئت های حل اختلاف مالیاتی جهت تسهیل وصول مالیات (مورد پژوهش: اداره کل مالیات های تهران) – بهرام عبادپور، 79/1378.
49.   بررسی تأثیر استقرار نظام تضمین کیفیت بر بازده شرکت – حسین پیررسول زاده، 80/13798.

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
50.   ارزیابی میزان موفقیت سیستم اطلاعات حسابداری رایانه ای بانک مسکن در ارائه گزارش به مدیریت – علی اکبر پورابراهیم گیل گلایه، 81/1380.
51.   بررسی روش های حسابداری در بانکداری الکترونیکی و مقایسه آن با روش های سنتی – میترا رجبی، 1382.

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
52.   نقش حسابرسی داخلی در گزارشات مالی و حسابرسی مستقل در شرکت های توزیع نیروی برق تهران – کامران علی قارداشی، 1383.
53.   بررسی اثرات تورم در نسبت های مالی شرکت های توزیع نیروی برق تهران – سید امیر صفوی، 1383.

استاد مشاور:
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی
1.   بررسی عوامل مؤثر در سیاست های تقسیم سود – مرتضی سلیمی سقاواز، 76/1375.
2.   تحقیقی پیرامون ارتباط تعرفه های بهای برق با بهای تمام شدة یک کیلو وات ساعت برق تولیدی در شرکت های تابعة وزارت نیرو – راضیه کوکبی، 76/1375.
3.   بررسی تأثیر رضایت از عوامل شغلی و رضایت از عوامل شغلی بر کارآیی کارکنان سازمان حسابرسی – محمود ظهیری،77/1376.
4.   بررسی تأثیر تصمیمات مدیریت بر ریسک سهام شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران – میرمسعود سجادی، 1380.
5.   بررسی مقایسه ای سیستم حسابداری فروش (بهای تمام شده و فروش) در شرکت های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران – بشیر شکاری، 1381.
6.   بررسی فاصله انتظارات در حسابرسی در رابطه با حوزه های مسئولیت حسابرسان مستقل (تقلبات، اشتباهات، ارزیابی تداوم فعالیت و ارزیابی کنترل های داخلی) – قنبر حیدری تازه کند، 1383.
7.   موانع اجرائی حسابرسی صورت های مالی مؤسسات غیرانتفاعی (شهرداری های استان کردستان و آذربایجان غربی) – بهزاد مردانی، 85/1384.
8.   کاربرد شبکه های عصبی در حسابرسی – مسعود یزدانی، 1384.

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
9.   اوزان و مقادیر در ایران باستان – للی یوحنا، 78/1377.

مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران
10.   ارزیابی میزان موفقیت سیستم کامپیوتری وام و تسهیلات بانک مسکن در نیل به اهداف کنی مورد نظر طی دوره 70 تا 73 – حسین سپاسگزار، 78/1377.

دانشگاه الزهرا
11.   بررسی موانع انتشار گزارش های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در وب سایت این شرکت ها – آتری نادرپور، 1384.
 
استاد داور:
دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات
رساله دکتری
1.   بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود و ثروت سهامداران (ارزش سهام در بازار بورس) – فریدالدین علامه حائری، 78/1377.

رساله کارشناسی ارشد
2.   بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر موفقیت و عدم موفقیت شرکت های تعاونی تولیدی در استان تهران (با تأکید بر پنج عامل: جمع گرایی، تحصیلات، تجربه، تقدیرگرایی و مسئولیت پذیری) – ابوالفضل صفرپور، 80/1379.

دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

رساله های کارشناسی ارشد
3.   بررسی چگونگی استفاده از آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان داخلی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران – جلال ترابی سفیدابی، 80/1379.
4.   بررسی روش های حساب سازی در شرکت های منتخب و تأثیر آن در گزارشگری مالی – نادر حریری پارسا، 81/1380.
5.   بررسی تأثیر سیستم حسابداری سنجش مسئولیت در واحدهای آموزشی دانشگاه صنعتی نفت طی ساب های 71 لغایت 78 – ابراهیم رئیسی سرکندیز، 1381.

سمینارها

1.   سازمان حسابرسی – مشهد - دی 1380 – حسابرسی کامپیوتری برای کارکنان واحد حسابرسی مشهد.
2.   سازمان حسابرسی – تبریز – دی 1380 - حسابرسی کامپیوتری برای کارکنان واحد حسابرسی تبریز.
3.   سازمان حسابرسی – اصفهان- اسفند 1380 – حسابرسی کامپیوتری برای کارکنان واحد حسابرسی اصفهان.
4.   سازمان حسابرسی – گیلان - اسفند 1380 – حسابرسی کامپیوتری برای کارکنان واحد حسابرسی گیلان.
5.   سازمان حسابرسی – شیراز - اردیبهشت 1381 – حسابرسی کامپیوتری برای کارکنان واحد حسابرسی شیراز.
6.   وزارت تعاون – تهران - سال 1375 – حسابرسی کامپیوتری.
7.   مؤسسه حسابرسی دفاع – تهران - سال 1377 – حسابرسی کامپیوتری.
8.   بانک مسکن – تهران - سالهای 1376، 1378 و 1379 – حسابرسی کامپیوتری.
9.   بانک تجارت – تهران - سال 1378 – حسابرسی کامپیوتری.
10.   دانشگاه آزاد اسلامی – سنندج – اردیبهشت 1381 – حسابرسی کامپیوتری برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج در اولین همایش استانی حسابداری.
11.   مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی دیوان محاسبات کشورهای عضو اکو ECOSAI – تهران – بهمن 1381 – نقش تکنولوژی اطلاعات (IT) در کنترلهای داخلی (سمینار به زبان انگلیسی).
12.   دانشگاه آزاد اسلامی – زنجان – اردیبهشت 1382 - سمینار حسابرسی کامپیوتری برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان.
13.   دیوان محاسبات کشور – تهران – خرداد 1382 – حسابرسی کامپیوتری.
14.   مؤسسه حسابرسی فراز مشار – تهران – اسفند 1382 – آشنایی با حسابرسی کامپیوتری.
15.   دانشگاه آزاد اسلامی – فیروزکوه – آذر 1382 – حسابرسی کامپیوتری.
16.   دانشگاه آزاد اسلامی – سبزوار – آذر 1383 - حسابرسی کامپیوتری.
17.   انجمن علوم و مدیریت ایران – تهران – مهر 1384 – حسابرسی کامپیوتری.
18.   دانشگاه آزاد اسلامی – یزد – تابستان 1385 - حسابرسی کامپیوتری.
19.   دانشگاه آزاد اسلامی – تهران شمال – آذر 1385 – چارچوب نظری استانداردهای حسابداری – نخستین همایش منطقه ای انتظارات آینده محیط کسب و کار از حرفه مالی و حسابداری.


+ نوشته شده توسط میر ابراهیم موسوی در یکشنبه ۱۸ مهر۱۳۸۹ و ساعت ۱۷ بعد از ظهر |